Beställa kök

Våra viktiga dokument

Köksprojekt kostar mycket pengar och innefattar många och ibland svåra beslut. För att försöka öka din kunskap i alla dessa frågor och beslut har vi sammanställt en del viktiga dokument. I texten nedanför kommer du att hitta understrukna ord. Alla dessa ord är kopplade till dokument med viktig information. Ta dig tid att läsa dessa så blir du både en klokare och bättre kökskund.

Alternativ 1

För att lättare förstå sitt eget behov av förvaring och vilka arbetsytor som är nödvändiga kan det vara bra att själv försöka göra en skiss på sitt kök. Använd gärna vårt Ritprogram som är ett enkelt sätt att skapa skisser på ditt nya kök. Utifrån dessa skisser tar vi enkelt fram en tydlig prisbild till dig. All information om våra moduler hittar du i vårt menysystem under rubriken Våra Moduler. Vill du ha ritnings och planeringstips hittar du dem här.

Alternativ 2

Du kan få hjälp med att skapa en skiss på ditt nya kök i din befintliga miljö. För att vi ska kunna göra det behöver vi en måttskiss (se nedan) och lite bilder på rummet. Följ anvisningarna noga och maila oss materialet. Vi ser helst att ni ringer oss innan vi skapar denna skiss. Ofta är det många frågor som behöver besvaras innan vi kan starta arbetet med skissen. Även hembesök är möjligt efter telefonsamtal.

Priser

Modulerna är ingen lagervara och har därför inga fasta priser. Alla våra moduler byggs för hand först efter en beställning. Därför är det viktigt för oss att din förfrågan är så tydlig och genomtänkt som möjligt. Vill du se prisexempel på våra kök hittar du här.

Betalningsvillkor

Alla snickerier vi tillverkar görs för hand och efter en beställning. Vi fakturerar 50% av totalkostnaden innan tillverkningen startar. För att vi ska kunna hålla utsatt leveranstid är det viktigt att denna faktura betalas direkt efter beställningen. När förskottsfakturan är betald tar det cirka 8 – 12 veckor innan ditt kök är färdigt för leverans. Resterande belopp betalas senast 5 dagar innan leverans. Vi kan skicka bilder på er färdiga leverans om så önskas.

Bänkskivor

Vi tillverkar träbänkskivor och kantade laminatskivor. Vi är även återförsäljare för standard och specialtillverkade diskbänkar och stenskivor. Du hittar vidare information under rubriken tillbehör.

Målning

Våra moduler levereras färdigmålade. Stommen handmålas i vit vattenbaserad färg i Original-seren och valfri NCS-kulör i serierna Modern och Modul. Luckor/lådfronter sprutlackeras i valfri NCS-kulör i samtliga tre serier. Stommens/lådornas insida oljas med en klar paraffinolja. Modulerna går även att beställa helt obehandlade. Nämn i så fall detta vid er förfrågan. För att vår färgleverantör ska klara att bryta din valda färgkulör är det viktigt att du väljer en kulör som följer NCS-standrdsystem. Dessa brukar gå i hela steg om 5 i den första sektionen och hela steg om 10 i den andra sektionen. Många färgleverantörer tar fram egna specialkulörer som bara de kan bryta. Om färgkoden ser ut så här S 0804-G88Y kan vi inte bryta det receptet. Den som ligger närmst blir då S 0505-G90Y.

Färgen som används till stommen respektive luckor/lådfronter är av olika fabrikat. Stommen handmålas i vattenbaserad lackfärg och luckor/lådfronter sprutlackeras i syralack. Detta sammantaget gör att det ibland kan förekomma skillnader i upplevelsen av kulören på respektive yta. I våra köksserier Modern och Modul målas oftast stommen och luckor/lådfronter i samma kulör. Vi tar färgen från samma leverantör för att minimera dessa risker men vi kan inte helt utesluta att det ibland kommer att finnas skillnader. Om vi redan i snickeriet gör bedömningen att skillnaderna är för stora kommer vi att försöka åtgärda detta. Om köket levereras har vi gjort bedömningen att det här är så nära vi kan komma.

Montering

I Skåne kan vi ombesörja montering av kök. I vissa större städer utanför Skåne har vi hantverkare vi kan rekommendera. I andra delar av Sverige finns vi tillhands i telefon med råd och information. Eftersom vi själva är snickare tänkte vi mycket på monteringsprocessen när vi skapade våra moduler. Detta gör att våra moduler kan vara lättare att montera än ett modernt standardkök. Vill du ha monteringstips hittar du dem här.

Transport

Ett kök transporterat till Stockholm kostar cirka 8 000 kr. En transport inom Skåne kan kosta ca 3 000 kr. Då transporteras köken som möbler i specialbilar. För att hålla nere transportkostnaderna kommer chauffören ensam. Detta innebär att han bara hjälper till att lasta av köket från lastbilsflaket. Inlastningen av köket från lastbilen till er bostad sköts av er själva. Transportfirman meddelar i god tid innan när transporten anländer. Transportskador är ovanliga men går naturligtvis inte att undvika helt. Vid mindre skador (mindre än 10 mm) på stommen åtgärdas detta av er själva med hjälp av den medföljande färgen. Vid skador på den sprutlackerade ytan står vi för transport och ommålning av den skadade ytan.

Våra skisser

Vi lägger mycket tid på våra skisser och förslag på kökslösningar. Den första skissen är alltid gratis. Allt annat skissarbete efter detta ingår i den prisbild ni får presenterad på ert kök. Skulle ni av någon anledning avbryta er beställning i detta fortsatta skissarbete tar vi ut en avgift för detta arbete. Vi har ett avtal som reglerar detta här. Alla skisser vi levererar tillhör Möllans Verkstäder och får inte användas i några andra sammanhang.

Avvikelser i material och utförande

Kök kostar mycket pengar och är en stor investering. Till skillnad från många andra kökstillverkare jobbar vi nästan uteslutande i massiva trämaterial. Stommen byggs i en kvistrik furulimfog och luckor i lådfronter i en klassisk fururams konstruktion eller massiv HDF. Dessa material har naturliga avvikelser från perfektion. Vi har försökt att beskriva hur dessa avvikelser kan se ut i detta dokument. Vissa av dessa avvikelser är ovanliga andra vanligare. Har du fler frågor ringer du bara Rikard Jakobsson 0708-88 64 40.

Så här gör du en måttskiss
  1. Börja med att mäta alla väggar och gör en planskiss av rummet.
  2. Markera på skissen var vatten, avlopp och eventuellt utsug, är placerat.
  3. Döp väggarna till A, B, C o.s.v.
  4. Rita nu upp de väggar som har fönster eller dörrar. Mät från hörnen fram till fönstrets/dörrens karm eller list. Ange hur bred karmen/listen är. Mät fönstrets/dörrens breddmått respektive höjdmått. Mät också fönstrets placering från golvet. De väggar som inte har fönster eller dörrar behöver du inte rita upp. Markera vilka de är på planskissen.
  5. Har du element och fönsterkarmar, anger du hur breda de är samt hur mycket de sticker ut ifrån till väggen.
  6. Mät takhöjden på flera ställen i rummet. Ange den lägsta på planskissen.
  7. Avsluta med att ta så tydliga bilder du kan på rummet. Ta även tydliga bilder på de fönster och dörrar som är relevanta för slutritningen.
  8. Om du mailar detta material till oss, se till att spara bilderna i J-peg format och i en inte allt för hög upplösning.