MONTERINGSANVISNINGAR

Vi är ett litet köksföretag med helt egenutvecklade produkter. Produkterna är utvecklade av snickare med lång erfarenhet av snickeriproduktion och även monteringsarbeten ute hos kunder. Därför är våra kök anpassade för en så lättarbetad montering som möjligt.

Vår produktion sker idag i ett välutvecklat modernt snickeri med kunniga medarbetare. Det är detta samt en fortsatt produktutveckling vi valt att främst fokusera på idag i Funkiskök. Det gör att vi inte längre åtar oss några monterings eller renoveringsarbeten, utan har fullt förtroende för att du som kund hos oss kommer att hitta en lämplig entreprenör för detta. I vissa städer i Sverige och genom våra återförsäljare kan vi ofta rekommendera hantverkare som vi tycker sköter detta uppdrag på ett alldeles förträffligt sätt. Vill hantverkare ställa frågor till oss under själva monteringsarbetet går detta naturligtvis bra och vi kommer att finnas tillgängliga på telefon eller mail efter överenskommelse.

MONTERINGSANVISNING

1. Grunden för ett bra köksmontage är någorlunda jämna väggar och golv som är så vågräta och lodräta som möjligt. Försöka att rita upp lite stödlinjer på väggar och golv så att du får en bra överblick över hur dina köksmoduler ska passa in i ditt rum.

2. Även om det känns väldigt naturligt att börja med bänkskåpen ska du försöka undvika detta och börja med överskåpen. Dels har du lättare att komma till och lyfta och placera överskåpen om inte bänkskåpen finns där, dels förhindrar du att damm och grus från borrningen ramlar ner i dina bänkskåp och på de känsliga utdragsbeslagen. Provborra nu i dina väggar för att säkerställa vilket material du har i väggarna. I äldre väggar hittar vi oftast tegel eller så kallade kloasongvägg (brädvägg med puts). I tegelväggen behöver du en bra plastplugg gärna ca 80 mm lång. I en kloasongvägg kan det fungera fint att bara låta skruven dra rakt in bräderna. Förborra skåpen i de bärlister du hittar inne i skåpen och på de ställen där du tror du får bäst fäste i väggen. Som hjälpmedel kan man montera en list på väggen där överskåpens underkant kan vila när man håller upp skåpen mot väggen.

3. Har man flera överskåp på rad behöver dessa sammanfogas på något sätt. Enklast är att använda en 35 mm skruv. Ett överskåp som är 900 mm högt behöver ca 5 st. fästpunkter i sin sida för att dra ihop fint med skåpet sidan om. 3 st. i framkant och ca 2 st. i bakkant. Mät och markera noga så att alla borrhål hamnar på samma ställe. Det räcker att du förborrar i det ena skåpet med ett 3 mm borr. Använd en tving för att hålla ihop skåpen under iskruvningen.

4. När alla överskåpen är på plats är det dags att börja med bänkskåpen. Våra ställskruvar till våra bänkskåp levereras löst. Detta för att de inte skall komma till skada under transport eller inbärning. Lägg modulen på rygg så att du kommer åt muffarna på skåpets undersida. Skruva in ställskruven så att den sticker ut totalt ca 20 mm. Res modulen upp. Lyft modulen på plats försiktigt så att inte ställskruven knäcks eller skadas.

Placera nu ut bänkskåpen och se hur de passar med väggarna. Justera in ställfötterna så att skåpen når en höjd av ca 870 mm. Har du en passbit på något av ditt bänkskåp kan denna behöva anpassas till den mötande väggen med hjälp av en hyvel eller sticksåg. Skruva sedan fast dessa passbitar från insidan av kanten på skåpet. Även här går det bra att förborra med en 3 mm borr samt att använd ca 35 mm långa skruv.

Kontrollera så att de bänkskåp som skall stå med sin synliga sida hamnar rätt i din uppställning. Dessa skåp har en sida som går hela vägen ner till golvet. Har man flera bänkskåp på rad behöver dessa sammanfogas på något sätt. Enklast är att använda en 35 mm skruv. Ett bänkskåp behöver ca 3 st. fästpunkter i sin sida för att dra ihop fint med skåpet sidan om. Mät och markera noga så att alla borrhål hamnar på samma ställe. Det räcker att du förborrar i det ena skåpet med ett 3 mm borr. Använd en tving för att hålla ihop skåpen under iskruvningen.

Ibland lutar väggarna och det kan bli nödvändigt att sätta små kilar i bakkant på skåpen. Ha då din bänkskiva i åtanke så att djupet på denna inte blir för litet. Det kan vara bra att försöka få upp hela raden bänkskåp längs en vägg innan man börjar sätta fast dem. Då ser man hur väggen baktill uppför sig och vilka justeringar som eventuellt krävs. Använd mjuka tvingar att sammanfoga skåpen med. Har du en diskmaskinslucka så kontroller att skåpen bredvid bildar en rak frontlinje mellan sig så att luckan lägger sig snyggt i linje med övriga bänkskåp.

När allt är kontrollerat kan du börja fästa bänkskåpen i den bakre väggen. Alla våra bänkskåp har en bakre bärlist. I våra skåp med lådor kopplar du loss lådan med de orange beslagen du hittar på undersidan i lådans främre del. När du återmonterar lådan är det väldigt viktigt att beslagen klickar i ordentligt på bägge sidor. Markera och förborra skåpen där du tror du får bäst fäste i väggen. Använd på samma sätt en 80 mm plugg i tegelvägg, dra skruven rakt in i en bräda vid en kloasongvägg. Tänk på att utdragsbeslagen till lådorna är infettade med glidfett. Får du ner grus och damm i dessa kan det vara väldigt svårt att få de rena igen med sämre funktion som följd. Lägg plast över dem för säkerhetsskull.

5. Till alla våra bänkskåp levereras en lös främre sockelbräda. Dessa levereras i fallande längder och är 120 mm höga. Kontrollera noga så att alla främre socklar räcker till alla bänkskåp och så att du inte kapar fel. Har du integrerad diskmaskin är det oftast finast att låta den främre sockeln passera maskinen och lägga skarven på nästa modul istället. När du justerar in bänkskåpens höjd skall du tänka på att ha minst 120 mm fri höjd mellan golv och botten på modulen. Då detta inte är möjligt justeras sockelbrädans höjd med hyvel eller cirkelsåg. Fäst sedan den yttre målade sockelbrädan på dina bänksåp. Använd en diskret skruv och ha fästpunkten så högt du kan. Då syns den så lite som möjligt.

6. Bänkskivor och diskbänkar fästes bäst med vinkeljärn (möbelvinklar). Då kan de fortfarande röra sig lite. Ska du montera en häll eller ho i din bänkskiva följer du tillverkarens instruktioner om utsågning av detta hål. Viktigt är att du tätar den sågade kanten igen med silikon eller annan förskriven tätningstejp. Detta för att förhindra att fukt tränger in i kanten och får kärnmaterialet att svälla.

Vi hoppas dessa tips kan underlätta din montering och få ett så fint och funktionellt kök som möjligt. Lycka till!

Här kan du även ladda ner våra monteringsanvisningar som en pdf.

Instagram

Följ oss gärna på Instagram för nyheter och inspiration.