Handbyggda kök i massivt trä

SÅ HÄR RITAR DU I VÅRT RITPROGRAM

I kolumnen till höger hittar du fyra rubriker, VÄGGAR, KÖKET, FÄRG och SKICKA.
Gå från vänster till höger, börja med VÄGGAR avsluta med SKICKA.
Du kan klicka mellan dessa fyra rubriker om du behöver ändra något på vägen.
Titta gärna på våra instruktionsfilmer nedan för att förstå ritprogrammet lite bättre.

VÄGGAR

1. Under rubriken VÄGG:
Börja med att mäta bredden och höjden på den vägg där köket skall stå. När du gjort detta lägger du in måtten under rubriken VÄGG. Observera att alla mått är i cm. Om du har fler väggar som ditt kök skall stå mot då lägger du till en vägg till genom att klicka på vägg 2, vägg 3 osv längst upp till vänster. Om du inte har ett fönster eller en dörr på väggen kan du klicka dig vidare till KÖKET.

2. Under rubriken FÖNSTER:
Om du har ett fönster på väggen börjar du med att mäta detta. Fyll sedan i måttet på ditt fönster i rutorna Bredd och höjd. Nästa steg är att placera ut fönstret. Det gör du genom att mäta från vänster på din vägg till fönstrets nedre vänstra hörn. Mät även från golvet till fönstrets undersida. stoppa in dessa mått under rubriken PLACERA. Observera att alla mått är i cm.

3. Under rubriken DÖRR:
Om du har en dörr på väggen börjar du med att mäta denna. Fyll sedan i måttet på din dörr i rutorna Bredd och höjd. Nästa steg är att placera ut dörren. Det gör du genom att mäta från vänster på din vägg till dörrens vänstersida. Observera att alla mått är i cm.

4. Nu ser du en rityta som har samma storlek som din vägg. I skissytan finns 2 streckade linjer, den nedersta är markeringen för bänkskåpens höjd. Den översta linjen visar mellanrummet mellan bänkskåp och överskåp (50 cm.) Denna höjd kan du justera genom att dra i pilarna på vänster sida. Standard höjd bänkskåp ligger runt 50 cm. I köksserien Original och Modern finns det grunda småskåp. Dessa kan ligga på 40 cm mellan bänkskåp och överskåp. Nu är det dags att klicka vidare till KÖKET

KÖKET

5. Bänkskåpen:
Högst upp finns passbitar och täcksida till bänkskåpen. Passbitar använder du om du vill att ditt kök skall docka ann mot en vägg. Då bör du ha en passbit som är minst 2-5 cm innan första modulen. Börja med att sätt ut en passbit på den sida där köket skall möta väggen innan du börjar dra in modulerna. Passbiten går att dra i sidled för att bli större el mindre i bredd.

Du väljer vilken sida handtaget skall sitta på under bilden på modulen. Du kan lätt flytta runt modulerna i skissytan om du vill byta plats mellan dem.

RADERA: Klicka på modulen och klicka sedan på krysset.
Du kan rensa hela väggen längst upp til höger under RENSA VÄGG.

6. Överskåp:
Innan Överskåp hittar du passbitar och socklar till överskåpen. Passbitarna använder du om du vill att ditt kök skall möta en vägg. Då bör du ha en passbit som är minst 2-5 cm innan första modulen. Börja med att sätt ut en passbit på den sida där köket skall möta väggen innan du börjar dra in modulerna. Passbiten går att dra i sidled för att bli större el mindre i bredd.

Du väljer vilken sida handtaget skall sitta på under bilden på modulen. Du kan lätt flytta runt modulerna i skissytan om du vill byta plats mellan dem.

Under passbitar hittar du socklar. Om du vill att ditt kök skall gå hela vägen upp till taket använder du denna. Du kan vänta med att sätta ut denna tills efter du har lagt in dina överskåp. Då ser du hur stor sockel du behöver. Sockeln går att dra i åt alla håll.

7. Högskåpen:
Högst upp finns passbitar, socklar och täcksida till högskåpen. Passbitar använder du om du vill att ditt kök skall möta en vägg. Då bör du ha en passbit som är minst 2-5 cm innan första modulen. Börja med att sätt ut en passbit på den sida där köket skall möta väggen innan du börjar dra in modulerna. Passbiten går att dra i sidled för att bli större el mindre i bredd.

Under passbitar hittar du socklar. Om du vill att ditt kök skall gå hela vägen upp till taket använder du denna. Du kan vänta med att sätta ut denna tills efter du har lagt in dina överskåp/högskåp. Då ser du hur stor sockel du behöver. Sockeln går att dra i åt alla håll.

FÄRG

8. När du känner att du är klar med ditt kök klickar du vidare till FÄRG. Klicka i de sidor som är synliga. Observera att Överskåpen behöver målas även på undersida och på översidan om de inte går upp till tak. Klicka på samtliga sidor på modulen som kommer vara synliga och behöva målas.

När du är klar med färg så klickar du dig vidare till MIN INFO. Följ instruktionerna under denna rubrik så kommer vi skicka en offert till dig inom 2 dagar. Lycka till!

Du börjar med att rita din vägg/väggar. Skriv in dina mått till höger på skärmen.

Väggar
Köket
Färg
Min Info
Vägg

Här skriver du in längd och höjd på dina väggar där ditt kök skall stå.

Fönster

Har du några fönster på väggen där köket skall stå? Rita in dem.
Börja med att skriva in bredd och höjd i cm.

Placera

Placera fönstret på väggen. Ange mått från vänster vägg, vänstersida fönster och undersida fönster.

Dörr

Har du några dörrar på väggen där köket skall stå? Rita in dem. Börja med att skriva in bredd och höjd i cm.

Placering

Placera dörren på väggen. Ange mått från vänster vägg, vänstersida dörr.

Bänkskåp - drag & drop in i skissytan

Passbitar
Täcksida
Bänkskåp
BMD400L1
40x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BMD400L3
40x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BMD400L5
40x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BMD600U
60x
87
x58.5CM
Inbyggnadsugn
Bänkskåp
BMD600L3
60x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BMD200
20x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BMD400
40x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BMD600
60x
87
x58.5CM
Bänkskåp
BMD800
80x
87
x58.5CM
Hörnskåp
Bänkskåp
BMD1200
120x
87
x58.5CM
*OBS: Modulens djup är  38.5CM
Bänkskåp
BMD400L1S*
40x
87
x38.5CM
*OBS: Modulens djup är  38.5CM
Bänkskåp
BMD800S*
80x
87
x38.5CM
Diskmaskinslucka
450D
45x
87
x1.9CM
*OBS: om integrerad diskmaskin står ytterst behövs täcksida.
Diskmaskinslucka
600D
60x
87
x1.9CM
*OBS: om integrerad diskmaskin står ytterst behövs täcksida.
Sittbänk
BMD400SB
40x
42
x58.5CM
Sittbänk
BMD600SB
60x
42
x58.5CM

Överskåp - drag & drop in i skissytan

Passbitar
Socklar
Överskåp
OMD400
40x
90
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OMD600
60x
90
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OMD800
80x
90
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OMD400F
40x
70
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OMD600F
60x
70
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OMD800F
80x
70
x31.5CM
2st hyllplan
Överskåp
OMD400D
40x
30
x31.5CM
Överskåp
OMD600D
60x
30
x31.5CM
Överskåp
OMD800D
80x
30
x31.5CM
*OBS: Modulens djup är  21.5CM
Överskåp
OMD400S*
40x
30
x21.5CM
*OBS: Modulens djup är  21.5CM
Överskåp
OMD600S*
60x
30
x21.5CM
*OBS: Modulens djup är  21.5CM
Överskåp
OMD800S*
80x
30
x21.5CM
Överskåp
OMD400HD
40x
30
x31.5CM
Överskåp
OMD600HD
60x
30
x31.5CM
Överskåp
OMD800HD
80x
30
x31.5CM
*OBS: Modulens djup är  21.5CM
Överskåp
OMD400HS*
40x
30
x21.5CM
*OBS: Modulens djup är  21.5CM
Överskåp
OMD600HS*
60x
30
x21.5CM
*OBS: Modulens djup är  21.5CM
Överskåp
OMD800HS*
80x
30
x21.5CM
Hörnskåp
OMD300HH
60x
30
x31.5/58.5CM
Hörnskåp
OMD700HH
60x
70
x31.5/58.5CM
2st hyllplan
Hörnskåp
OMD900HH
60x
30
x31.5/58.5CM
2st hyllplan
*OBS: Modulens djup är  21.5/58.5CM
Hörnskåp
OMD300HHS*
60x
30
x21.5/58.5CM

Högskåp - drag & drop in i skissytan

Passbitar
Täcksida
Socklar
Högskåp
HMD2000K
60x
200
x60CM
Kyl & Frys
Högskåp
HMD2000K/2D
60x
200
x60CM
Kyl & Frys
Högskåp
HMD2000
60x
200
x60CM

Topp

Botten

Högskåp Ugn
HMD2000U
60x
200
x60CM

Topp

Botten

*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD2000S*
60x
200
x40CM

Topp

Botten

Högskåp
HMD2000/2D
60x
200
x60CM

Topp

Botten

*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD2000/2D/S*
60x
200
x40CM

Topp

Botten

Högskåp
HMD300
60x
30
x60CM
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD300S*
60x
30
x40CM
Högskåp
HMD500
60x
50
x60CM
1st hyllplan 2/3
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD500S*
60x
50
x40CM
1st hyllplan
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD600S*
60x
60
x40CM
1st hyllplan
Högskåp
HMD600
60x
60
x60CM
1st hyllplan 2/3
Högskåp
HMD2000/4
40x
200
x60CM

Topp

Botten

*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD2000/4/S*
40x
200
x40CM

Topp

Botten

Högskåp
HMD300/4
40x
30
x60CM
Högskåp
HMD2000/4/2D
40x
200
x60CM

Topp

Botten

*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD300/4/S*
40x
30
x40CM
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD2000/4/2D/S*
40x
200
x40CM

Topp

Botten

Högskåp
HMD500/4
40x
50
x60CM
1st hyllplan 2/3
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD500/4/S*
40x
50
x40CM
1st hyllplan
Högskåp
HMD600/4
40x
60
x60CM
1st hyllplan 2/3
*OBS: Modulens djup är  40CM
Högskåp
HMD600/4/S*
40x
60
x40CM
1st hyllplan
Hjälp

BÄNKSKÅP - Vilka skåp står med synligt sida och behöver målas. Markera på skåpet genom att klicka på det.

ÖVERSKÅP - Vilka skåp står med synligt sida och behöver målas. Markera på skåpet med ett klick.

HÖGSKÅP - Vilka skåp står med synligt sida och behöver målas. Markera på skåpet med ett klick.

Om du redan nu vet vilken färgkoder du vill ha så kan du skriva ner dem här

SPARA DIN RITNING

Vill du spara din ritning och fortsätta en annan dag? Skriv in din e-postadress så mailar vi dig din länk.

SKICKA PRISFÖRFRÅGAN

Känner du dig klar med ditt kök och vill veta priset? Klicka på skicka. Din ritning sparas automatiskt och inom 1-2 dagar skickar vi en prisbild.

Skicka pris

Instagram

Följ oss gärna på Instagram för nyheter och inspiration.